Bod č.78.:

OK/3 - Ocenění Plzeňské filharmonie, o. p. s., prestižní cenou CLASSIC PRAGUE AWARDS

(předkladatel:nám. Baxa)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

34. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.3.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX