Bod č.19.:

KK/1 - Poskytnutí a neposkytnutí dotací z dotačního programu č. 4 Podpora kultury, kulturních aktivit a oživení veřejného prostoru – „Místo pro život“ z rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2018

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usn. RMO č. 26 ze dne 12.2.2018)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:16 rok:2018

23. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 26.2.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX