Bod č.20.:

OŠMT/2 - Poskytnutí individuálních neinvestičních dotací z rozpočtu OŠMT MMP

(předkladatel:nám. Herinková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (č. 1 - žádost Salesiánského střediska mládeže-domu dětí a mládeže Plzeň)
Příloha č.2 (č. 2 - žádost pobočného spolku SHM Klub Plzeň, z.s.)
Příloha č.3 (č. 3 - žádost pobočného spolku Junák - český skaut, okres Plzeň-město, z.s.)
Příloha č.4 (č. 4 - zápis ze zasedání KVV RMP ze dne 23. 1. 2018)
Příloha č.5 (č. 5 - důvodové zprávy k žádostem č. 1 - 3)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:67 rok:2018

34. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.3.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX