Bod č.27.:

BYT/2 - Projednání žádosti o prominutí dluhu na poplatcích a úrocích z prodlení paní Romany Nolčové, byt č. 3, Pražská 2, Plzeň.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Zápis z KB RMP) (*)
Příloha č.2 (Zápis z FK RMP) (*)
Příloha č.3 (Usnesení RMP) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:74 rok:2018

34. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.3.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX