Bod č.28.:

BYT/3 - Projednání žádosti p.Miluše Kaslové a p. Jaroslava Kasla, byt č. 7, Tylova 51, Plzeň: 1.o prominutí dluhu na poplatcích a úrocích z prodlení;2.o zastavení dalšího úročení dluhu .

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Zápis z KB RMP) (*)
Příloha č.2 (Zápis z FK RMP) (*)
Příloha č.3 (Usnesení RMP) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:75 rok:2018

34. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.3.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX