Bod č.29.:

BYT/4 - Projednání žádosti o prominutí dluhu na poplatcích z prodlení paní Jozefíny Némethové, byt č. 3, Purkyňova 33, Plzeň.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení - dokument je neveřejný
Důvodová zpráva - dokument je neveřejný
Příloha č.1 (Zápis z KB RMP) - dokument je neveřejný
Příloha č.2 (Zápis z FK RMP) - dokument je neveřejný
Příloha č.3 (Usnesení RMP) - dokument je neveřejný
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:76 rok:2018

34. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.3.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX