Bod č.9.:

BEZP/4 - Program prevence kriminality města Plzně 2018

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení RMP č. 144 ze dne 8. 2. 2018)
Příloha č.2 (Program prevence kriminality města Plzně na rok 2018)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:59 rok:2018

34. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.3.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX