Bod č.81.:

VZVZ/1 - Zápis z jednání VZVZ ZMP ze dne 7.2.2018

(předkladatel:Ing. Jiří Bis)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (Zápis z jednání)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

34. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.3.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX