Bod č.82.:

VZVZ/2 - IZ o činnosti VZVZ ZMP + tabulka ukončených veřejných zakázek za II. pol. 2017

(předkladatel:Ing. Jiří Bis)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (IZ o činnosti výboru)
Příloha (Tabulka ukončených akcí za II.pol.2017)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

34. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.3.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX