Bod č.6.:

BEZP/1 - Poskytnutí finančního příspěvku Hasičskému záchrannému sboru Plzeňského kraje

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost HZS o finanční příspěvek)
Příloha č.2 (Usnesení BR ORP Plzeň č. 35/2017)
Příloha č.3 (Usnesení RMP č. 1488/2004)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:56 rok:2018

34. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.3.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX