Bod č.7.:

BEZP/2 - Poskytnutí finančního daru Krajskému ředitelství policie Plzeňského kraje

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost KŘ PČR o poskytnutí finančního daru)
Příloha č.2 (Usnesení BR ORP Plzeň č. 35/2017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:57 rok:2018

34. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.3.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX