Bod č.8.:

BEZP/3 - Poskytnutí finančního příspěvku Zdravotnické záchranné službě Plzeňského kraje

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost o finanční příspěvek ZZS)
Příloha č.2 (Usnesení BR ORP Plzeň č. 35/2017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:58 rok:2018

34. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.3.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX