Bod č.14.:

ŘEÚ/1 - Přeměna podoby akcií společnosti Obytná zóna Sylván a.s. a zvýšení jejího základního kapitálu formou nepeněžitého vkladu

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Přeměna podoby akcií společnost OZ Sylván a. s. a zvýšení ZK)
Důvodová zpráva (Přeměna podoby akcií společnost OZ Sylván a. s. a zvýšení ZK)
Příloha č.1 (Příloha č. 1 - Stávající stanovy OZS, a. s. s vyznačenými revizemi (účinné od 22.3.2018 - změna podoby akcií)) (*)
Příloha č.2 (Příloha č. 2 - Znění stanov OZS a.s. účinné od 22.3. 2018 s vyznačenými revizemi (změna výše základního kapitálu)) (*)
Příloha č.3 (Příloha č. 3 - Usn. přestavenstva OZS a.s. ze dne 31. 1.2018 ve věci návrhu zvýšení základního kapitálu společnosti)
Příloha č.4 (Příloha č. 4 - Smlouva o úpisu akcií) (*)
Příloha č.5 (Příloha č. 5 - Geometrický plán pro vyznačení služebnosti)
Příloha č.6 (Příloha č. 6 - Právní rozbor v problematice veřejné podpory)
Příloha č.7 (Příloha č. 7 - Stanovisko TÚ k nakládání s majetkem města Plzně - nemovité věci na adrese Palackého nám. 6 ze dne 26. 1. 2018)
Příloha č.8 (Příloha č. 8 - Fotografie budovy na adrese Palackého nám. 6)
Příloha č.9 (Příloha č. 9 - Územní plán, letecký snímek, orientační mapa, katastrální mapa)
Příloha č.10 (Příloha č. 10 - Doporučení KNM ze dne 6. 2. 2018)
Příloha č.11 (Příloha č. 11 - Usn. RMP č. 154 ze dne 22. 2. 2018)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:64 rok:2018

34. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.3.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX