Bod č.23.:

OSS/2 - Změna výše poskytnutých dotací na jednotlivé sociální služby u organizací Salesiánské středisko mládeže–dům dětí a mládeže Plzeň, Městská charita Plzeň v rámci dotačního programu Kofinancování sociálních služeb 2018.

(předkladatel:nám. Herinková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva č.1
Důvodová zpráva č.2
Příloha č.1 (Přehled žadatelů o dotaci, včetně výše poskytnuté dotace)
Příloha č.2 (Žádost organizace Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže Plzeň)
Příloha č.3 (Žádost organizace Městská charita Plzeň)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:70 rok:2018

34. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.3.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX