Bod č.5.:

ÚKEP/3 - Změna usnesení ZMP č. 500 ze dne 9. 11. 2017 - Souhlas zřizovatele, statutárního města Plzně, s podáním žádosti o dotaci z OPTP na projekt „Řízení strategie ITI Plzeň – nositel"

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:55 rok:2018

34. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.3.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX