Bod č.71.:

ORG/3 - Dopis České asociace odpadového hospodářství - informace k riziku navýšení nákladů na odpadové hospodářství obcí/měst

(předkladatel:Ing. Karhan)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (Vyjádření TÚ MMP)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

34. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.3.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX