Bod č.73.:

ORG/5 - Dopis společnosti SLOT Group, a.s. ve věci návrhu na doplnění adres k provozu hazardních her ze dne 3. 1. 2018

(předkladatel:Ing. Karhan)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (Odpověď BEZP MMP společnosti SLOT Group a.s.)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

34. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.3.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX