Bod č.16.:

TN/1 - Novela obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 5/2014, kterou se stanoví systém nakládání s komunálním odpadem vznikajícího na území statutárního města Plzně

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (č. 1 - návrh textu novely vyhlášky )
Příloha č.2 (č. 2 – návrh textu novely vyhlášky formou revize (pro lepší přehlednost))
Příloha č.3 (č. 3 - usnesení jednotlivých městských obvodů )
Příloha č.4 (č. 4 – Usnesení Právní komise ze dne 16. 1. 2018)
Příloha č.5 (č. 5 – Usnesení KŽP RMP ze dne 4. 12. 2017 )
Příloha č.6 (č. 6 – Usnesení RMP č.158 ze dne 22.2.2018 )
Příloha č.7 (č. 7 – Vymezené území v grafické podobě)
Předloženo na stůl č.1 (Aktuální důvodová zpráva)
Předloženo na stůl č.2 (Aktuální příloha č. 1 - návrh textu novely vyhlášky )
Předloženo na stůl č.3 (Aktuální příloha č. 2 - návrh textu novely vyhlášky formou revize)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:63 rok:2018

34. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.3.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX