Bod č.59.:

EVID/1 - Uznání vydržení vlastnického práva k nemovitým věcem v k. ú. Bukovec

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ)
Příloha č.2 (stanovisko MO 4)
Příloha č.3 (stanovisko PRÁV)
Příloha č.4 (geometrický plán č. 492-45/2016)
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (územní plán)
Příloha č.7 (letecký snímek)
Příloha č.8 (mapa se zákresem)
Příloha č.9 (doporučení KNM RMP z jednání dne 5. 12. 2017)
Příloha č.10 (usnesení RMP č. 213 ze dne 22. 2. 2018) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:106 rok:2018

34. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.3.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX