Bod č.47.:

MAJ/5 - Výkup pozemků v k. ú. Bručná pro stavbu „2. etapa obytné ulice Na Výsluní – Chrpová ul.“ od fyzické osoby.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (souhlas s výkupem)
Příloha č.2 (stanovisko ORP MMP)
Příloha č.3 (usnesení MO Plzeň 2 č. 45/17 z 13. 9. 2017 a ZMO Plzeň 2 č. 4/2018 z 30. 1. 2018)
Příloha č.4 (fotodokumentace)
Příloha č.5 (mapy)
Příloha č.6 (doporučení KNM RMP z 6. 2. 2018) (*)
Příloha č.7 (usnesení RMP č. 197 z 22. 2. 2018)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:94 rok:2018

34. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.3.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX