Bod č.50.:

MAJ/8 - Uzavření smlouvy směnné mezi městem Plzní a spol. INVEST PRODUKT s.r.o. na pozemky v k. ú. Radobyčice.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost spol. INVEST PRODUKT s.r.o.)
Příloha č.2 (stanovisko ORP MMP)
Příloha č.3 (usnesení RMP Plzeň 3 č. 333 z 25. 9. 2017)
Příloha č.4 (fotodokumentace)
Příloha č.5 (geometrický plán)
Příloha č.6 (mapy)
Příloha č.7 (doporučení KNM RMP z 6. 2. 2018)
Příloha č.8 (usnesení RMP č. 201 z 22. 2. 2018)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:97 rok:2018

34. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.3.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX