Bod č.62.:

EVID/4 - Projednání daru výpočetní techniky z majetku města Plzně, Základní škole a mateřské škole Záchlumí, p. o.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (seznam výpočetní techniky)
Příloha č.3 (doporučení KNM RMP)
Příloha č.4 (usnesení RMP č. 217 ze dne 22. 2. 2018)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:109 rok:2018

34. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.3.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX