Bod č.45.:

MAJ/3 - Uzavření směnné smlouvy s p. Holým pro IA - VPS „Havarijní zdroj pro město Plzeň” a „Vodárenský soubor Litice – 2. etapa“.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost OSI MMP)
Příloha č.2 (usnesení ZMP č. 325/2004)
Příloha č.3 (stanivsko TÚ MMP)
Příloha č.4 (stanovisko starosty ÚMO Plzeň 6)
Příloha č.5 (situace V1 - DÚR)
Příloha č.6 (mapy k.ú. Valcha)
Příloha č.7 (mapy k.ú. Litice u Plzně)
Příloha č.8 (GP)
Příloha č.9 (foto k.ú. Litice u Plzně)
Příloha č.10 (usnesení ZMP č. 250/2017)
Příloha č.11 (KNM RMP) (*)
Příloha č.12 (usnesení RMP) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:92 rok:2018

34. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.3.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX