Bod č.46.:

MAJ/4 - Směna nemovitých věcí pro VPS I/20, úsek Jasmínová – Sušická s jednou fyzickou osobou.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení - dokument je neveřejný
Důvodová zpráva - dokument je neveřejný
Příloha č.1 (žádost o směnu) - dokument je neveřejný
Příloha č.2 (stanoviska ORP MMP) - dokument je neveřejný
Příloha č.3 (usnesení MO Plzeň 3, 2, 1) - dokument je neveřejný
Příloha č.4 (fotodokumentace - pozemky FO) - dokument je neveřejný
Příloha č.5 (fotodokumentace - pozemky města Plzně) - dokument je neveřejný
Příloha č.6 (snímky map Komenského) - dokument je neveřejný
Příloha č.7 (snímky map v ul. Pařížská, k. ú. Plzeň) - dokument je neveřejný
Příloha č.8 (snímky map v k. ú. Hradiště u Plzně a k. ú. Plzeň) - dokument je neveřejný
Příloha č.9 (doporučení KNM 6. 2. 2018) - dokument je neveřejný
Příloha č.10 (usnesení RMP č. 196 ze dne 22. 2. 2018) - dokument je neveřejný
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:93 rok:2018

34. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.3.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX