Bod č.66.:

MAJ+PROP/17 - Informace o evidovaných dražbách a výběrových řízeních za rok 2017

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (Přehled veř. dražeb a výb. řízení - MAJ )
Příloha č.2 (Přehled veř. dražeb a výb. řízení - PROP)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

34. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.3.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX