Bod č.52.:

MAJ/10 - Bezúplatný převod pozemku parc. č. 555/20, k. ú. Radčice u Plzně, z vlastnictví Plzeňského kraje do majetku města Plzně.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost SVSMP)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (žádost MAJ MMP na PK)
Příloha č.4 (stanovisko MO Plzň 7-Radčice)
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (katastrální mapy)
Příloha č.7 (doporučení KNM RMP)
Příloha č.8 (usnesení RMP č. 202)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:99 rok:2018

34. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.3.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX