Bod č.65.:

OSI/1 - Financování jednotlivých akcí zařazených v materiálu Priority vodohospodářských staveb města Plzně

(předkladatel:nám. Šindelář )

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Předloženo na stůl (aktualizované znění )
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

34. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.3.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX