Bod č.13.:

KŽP/1 - Žádost Městského obvodu Plzeň 2 - Slovany o uvolnění finančních prostředků z FŽP MP na projekt "Úprava zeleně na náměstí Generála Píky – 1. etapa".

(předkladatel:nám. Náhlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:62 rok:2018

34. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.3.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX