Bod č.54.:

MAJ/12 - Výkup nově vzniklého pozemku parc. č. 883/17, k. ú. Božkov, od fyzické osoby, do majetku města Plzně.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Žádost vč. příloh)
Příloha č.2 (Stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (usn. KNM RMO Plzeň 2 č. 79/17 ze dne 13. 12. 2017)
Příloha č.4 (Doporučení KNM RMP a usn. RMP č. 1103 ze dne 16. 10. 2014 ve věci specifických výkupů pozemků)
Příloha č.5 (Fotodokumentace)
Příloha č.6 (Snímky z KM - modrá mapa, územní plán, letecký snímek, orient. turist. mapa)
Příloha č.7 (Geometrický plán č. 1451-82/2017)
Příloha č.8 (Doporučení KNM RMP ze dne 16. 1. 2018)
Příloha č.9 (Usnesení RMP č. 99 ze dne 8. 2. 2018)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:101 rok:2018

34. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.3.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX