Bod č.15.:

ÚČT/1 - Novela obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 4/2014, ve znění vyhlášky statutárního města Plzně č. 2/2015, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad vznikající na území města Plzně

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (vyhláška)
Příloha č.2 (usnesení MO 1-10)
Příloha č.3 (usnesení RMP č. 159)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:65 rok:2018

34. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.3.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX