Bod č.57.:

MAJ+PROP/15 - Prodej pozemku parc. č. 1808/2 v k. ú. Černice do spoluvlastnictví 2 fyzických osob

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost o uzavření konečné smlouvy kupní)
Příloha č.2 (SoBS č. 2017/001569)
Příloha č.3 (usnesení ZMP č. 101/2017)
Příloha č.4 (stanovisko TÚ)
Příloha č.5 (vyjádření MO)
Příloha č.6 (vyjádření OPP)
Příloha č.7 (mapy – modrá mapa, územní plán, letecký snímek, plán města)
Příloha č.8 (geometrický plán)
Příloha č.9 (usnesení RMP č. 23/2018) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:104 rok:2018

34. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.3.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX