Bod č.55.:

MAJ/13 - Výkup pozemků v k. ú. Bukovec, z vlastnictví fyzické osoby, do majetku města Plzně.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost SVSMP a e-mail MO Plzeň 4)
Příloha č.2 (žádost o stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (žádost SVSMP)
Příloha č.4 (nabídka města Plzně)
Příloha č.5 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.6 (usnesení RMO Plzeň 4)
Příloha č.7 (katastrální mapy)
Příloha č.8 (doporučení KNM RMP)
Příloha č.9 (usnesení RMP č. 98/2018)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:102 rok:2018

34. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.3.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX