Bod č.24.:

SPORT/1 - Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu SPORT MMP

(předkladatel:radní Chvojka)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost o dotaci)
Příloha č.2 (Prezentace projektu MČR a SR v silniční cyklistice)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:71 rok:2018

34. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.3.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX