Bod č.25.:

SPORT/2 - Poskytnutí dotací do oblasti sportu a tělovýchovy včetně podpory handicepovaných sportovců

(předkladatel:radní Chvojka)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Rozdělení dotací na základě usnesení KSM RMP)
Příloha č.2 (Žádost o dotaci)
Příloha č.3 (Usnesení KSM RMP)
Příloha č.4 (Dílčí důvodové zprávy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:72 rok:2018

34. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.3.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX