Bod č.64.:

FIN/1 - Souhrnný přehled o rozpočtových opatřeních za 4. čtvrtletí 2017

(předkladatel:Ing. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

34. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.3.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX