Bod č.19.:

OŠMT+OI/1 - Rozpočtových opatření spočívajících ve snížení rozpočtu kapitálových výdajů OI MMP ve prospěch rozpočtu 4. ZŠ a Masarykovy ZŠ v Plzni a snížení provozních výdajů 15. ZŠ v Plzni ve prospěch rozpočtu OI MMP

(předkladatel:nám. Herinková, nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:66 rok:2018

34. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.3.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX