Bod č.30.:

PROP/1 - Prodej 2 volných nebytových jednotek (krytů CO) na adresách v Plzni, Částkova č. or. 45 a Částkova č. or. 50

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost )
Příloha č.2 (stanovisko OKŘ )
Příloha č.3 (stanovisko BYT)
Příloha č.4 (usnesení RMO P2 – Slovany č. 153 ze dne 13. 12. 2017 )
Příloha č.5 (foto )
Příloha č.6 (orientační mapa )
Příloha č.7 (doporučení KNM RMP ze dne 7. 11. 2017) (*)
Příloha č.8 (doporučení KNM RMP ze dne 16. 1. 2018) (*)
Příloha č.9 (usnesení RMP č. 104/2018)
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:77 rok:2018

34. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.3.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX