Bod č.44.:

MAJ/2 - Uzavření konečné kupní smlouvy na převod pozemků se spol. Valcha Property Development a.s. v souvislosti se stavbou „Nová Valcha – 3.fáze/RD“.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost spol. Druhá Valcha Development a.s. + náklady.)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ + zákresy)
Příloha č.3 (fotodokumentace)
Příloha č.4 (přehled VB a zástavních práv)
Příloha č.5 (mapy)
Příloha č.6 (doporučení KNM RMP ze dne 5. 12. 2017)
Příloha č.7 (Usnesení RMP č. 25 ze dne 18. 1. 2018)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:91 rok:2018

34. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.3.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX