Bod č.61.:

EVID/3 - Komplexní pozemková úprava v k. ú. Hoříkovice u Chotěšova

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (Soupis nároků na LV č. 193 v k. ú. Hoříkovice u Chotěšova)
Příloha č.3 (Mapa nároků na LV č. 193 - parc. č. 146/2)
Příloha č.4 (Mapa nároků na LV č. 193 - parc. č. 691/3, 691/4)
Příloha č.5 (Soupis nových pozemků na LV č. 193 v k. ú. Hoříkovice u Chotěšova)
Příloha č.6 (Mapa návrhu nového uspořádání LV č. 193 - parc. č. 193/1)
Příloha č.7 (Mapa návrhu nového uspořádání LV č. 193 - parc. č. 193/2)
Příloha č.8 (Text úplného znění § 11 zák. č. 139/2002 Sb.)
Příloha č.9 (Doporučení KNM RMP ze dne 6. 2. 2018)
Příloha č.10 (Usnesení RMP č. 218 ze dne 22. 2. 2018)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:108 rok:2018

34. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.3.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX