Bod č.80.:

OSČ/1 - Stanovisko MMP k Petici za spravedlivé odměny členů volebních komisí

(předkladatel:Bc. Matoušek)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva č.1
Informativní zpráva č.1
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

34. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.3.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX