Bod č.37.:

PROP/8 - Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 2176/676 v k. ú. Skvrňany

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost spoluvlastníků)
Příloha č.2 (Žádost paní Peškové - Autodíly REMI)
Příloha č.3 (Stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.4 (Fotodokumentace)
Příloha č.5 (Mapy - územní plán)
Příloha č.6 (Mapy - letecký snímek)
Příloha č.7 (Mapy - orientační mapa)
Příloha č.8 (Mapy - geometrický plán)
Příloha č.9 (Mapy - majetek města)
Příloha č.10 (Doporučení KNM RMP)
Příloha č.11 (Usnesení RMP č. 210/2018)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:84 rok:2018

34. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.3.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX