Bod č.31.:

PROP/2 - Další nakládání se 3 dosud neprodanými nebytovými jednotkami obsazenými nájemci na území města Plzně (na adrese Sokolovská č. or. 72 v Plzni, Manětínská č. or. 17 v Plzni, Hodonínská č. or. 43 v Plzni)

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (doporučení KNM RMP ze dne 13. 10. 2015) (*)
Příloha č.2 (usnesení ZMP č. 42/1998)
Příloha č.3 (orientační mapy)
Příloha č.4 (doporučení KNM RMP ze dne 16. 1. 2018)
Příloha č.5 (usnesení RMP č. 105/2018)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:78 rok:2018

34. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.3.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX