Bod č.38.:

PROP/9 - Prodej pozemku p. č. 6525/5 v k. ú. Plzeň

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Žádost)
Příloha č.2 (Stanovisko TÚ MMP, vč. geometrického plánu)
Příloha č.3 (Usnesení RMO Plzeň 3)
Příloha č.4 (Fotodokumentace)
Příloha č.5 (Mapy - územní plán)
Příloha č.6 (Mapy - letecký snímek)
Příloha č.7 (Mapy - orientační mapa)
Příloha č.8 (Mapy - modrá mapa)
Příloha č.9 (Doporučení KNM RMP) (*)
Příloha č.10 (Usnesení RMP č. 211/2018) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:85 rok:2018

34. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.3.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX