Bod č.39.:

PROP/10 - Prodej pozemku p. č. 53 v k. ú. Chotěšov, jehož součástí je rybník

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Žádost)
Příloha č.2 (Stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (Fotodokumentace)
Příloha č.4 (Mapy - letecký snímek)
Příloha č.5 (Mapy - orientační mapa)
Příloha č.6 (Mapy - majetek města mimo PM)
Příloha č.7 (Doporučení KNM RMP) (*)
Příloha č.8 (Usnesení RMP č. 107/2018) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:86 rok:2018

34. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.3.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX