Bod č.32.:

PROP/3 - Další nakládání se 3 dosud neprodanými nebytovými jednotkami obsazenými nájemci na území města Plzně (na adrese Francouzská tř. č. or. 30 v Plzni, Koterovská č. or. 87 v Plzni, Habrmannova č. or. 35 v Plzni)

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (doporučení KNM RMP ze dne 13. 10. 2015) (*)
Příloha č.2 (orientační mapy )
Příloha č.3 (doporučení KNM RMP ze dne 16. 1. 2018)
Příloha č.4 (doporučení KNM RMP ze dne 6. 2. 2018)
Příloha č.5 (usnesení RMP č. 206/2018)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:79 rok:2018

34. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.3.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX