Bod č.60.:

EVID/2 - Rozhodnutí o mimosoudním vyrovnání v rámci soudního řízení ve věci uznání vydržení vlastnického práva k části pozemku p. č. 2312/2 a části pozemku p. č. 2314/1, oba v k. ú. Litice u Plzně.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ)
Příloha č.2 (stanovisko MO 6 - Litice)
Příloha č.3 (stanovisko PRÁV)
Příloha č.4 (usnesení ZMP č. 309 ze dne 19. 5. 2016) (*)
Příloha č.5 (geometrický plán č. 2002-6/2017)
Příloha č.6 (Protokol o jednání před soudem prvního stupně)
Příloha č.7 (návrh Dohody o narovnání)
Příloha č.8 (fotodokumentace)
Příloha č.9 (územní plán)
Příloha č.10 (letecký snímek)
Příloha č.11 (modrá mapa se zákresem)
Příloha č.12 (doporučení KNM RMP z jednání dne 16. 1.2018)
Příloha č.13 (usnesení RMP č. 62 ze dne 18. 1. 2018) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:107 rok:2018

34. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.3.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX