Bod č.56.:

MAJ/14 - Výkup pozemků parc. č. 2512/3 a parc. č. 2512/4, oba k. ú. Skvrňany, z vlastnictví fyzických osob, do majetku města Plzně.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost OSI MMP)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (nabídka města Plzně)
Příloha č.4 (usnesení RMO Plzeň 3)
Příloha č.5 (katastrální mapy)
Příloha č.6 (doporučení KNM RMP)
Příloha č.7 (usnesení RMP č. 100/2018)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:103 rok:2018

34. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.3.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX