Bod č.79.:

OŽP/2 - Zabezpečení péče o psy a kočky nalezené na území města Plzně.

(předkladatel:Ing. Svobodová)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

34. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.3.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX