Bod č.35.:

PROP/6 - Rozhodnutí o dalším nakládání s nemovitými věcmi v areálu bývalé výtopny Hrádecká, Plzeň - Doubravka

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádosti společnosti PT a.s.)
Příloha č.2 (Stanovisko TÚ MMP ze dne 7. 8. 2017 - prodej)
Příloha č.3 (Stanovisko TÚ MMP ze dne 7. 8. 2017 - směna)
Příloha č.4 (Usnesení RMO Plzeň 4 č. 0202/2017)
Příloha č.5 (Usnesení RMP č. 332/2017)
Příloha č.6 (Fotodokumentace)
Příloha č.7 (Územní plán)
Příloha č.8 (Letecký snímek)
Příloha č.9 (Orientační plán)
Příloha č.10 (Modrá mapa)
Příloha č.11 (Doporučení KNM RMP ze dne 6. 2. 2018)
Příloha č.12 (Usnesení RMP z 22. 2. 2018)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:82 rok:2018

34. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.3.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX