Bod č.22.:

OSS+ŘEÚ/1 - Poskytnutí investiční dotace na kofinancování výstavby lůžkového výtahu.

(předkladatel:nám. Herinková, nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha (Žádost TJ Lokomotiva Plzeň z.s., o poskytnutí finanční podpory)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:69 rok:2018

34. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.3.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX